Executie de lucrari – comuna Aninoasa, judetul Arges

  • Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție al proiectului integrat: modernizare drumuri comunale, prima înființare rețea publică uzată; construcție centru after school și reabilitare cămin cultural, comuna Aninoasa, jd. Argeș

  • furnizare, montaj și PIF stații pompare evacuare ape uzate

  • furnizare, montaj și PIF sistem încălzire cu cazan pe combustibil solid inclusiv instalații sanitare

Comments are closed.