Blog

furnizare, montaj și PIF Rezevor metalic Înmagazinare apă V=700 mc

 • furnizare Rezervoare Înmagazinare apă Polstif 2×100 mc

 • furnizare, montaj și PIF grupuri de pompare apă potabilă

Execuție fabrică de pâine prin Schema Ajutor de Stat N578/2009 aferentă Măsurii 123

 • furnizare, montaj și PIF generator pentru producere abur 354 Kg/oră

 • furnizare, montaj și PIF grup electrogen P=175 kVA

 • furnizare, montaj și PIF centrală termică în condensație P=45 kw

 • furnizare, montaj și PIF instalație încălzire

 • furnizare montaj coș de fum inox

 • furnizare, montaj și PIF echipamente încălzire și sanitare

 • furnizare, montaj și PIF instalație refrigerare incintă cameră temperatură controlată +4-12 grade Celsius

 • furnizare, montaj și PIF instalație frigorifică 147 kw

 • instalații sanitare, panouri solare, încălzire pardoseală, centrală termică

 • Proiectare și execție lucrări, inclusiv alimentare cu energie electrică și asistență tehnică pentru obiectivele: Extindere rețea de canalizare în satele Budeasa Mică, Gălășești, Calotești, Valea Mărului, comuna Budeasa; Extindere rețea alimentare cu apă sat Budeasa Mare; Reabilitare drumuri comunale DC 223 în satul Calotești și Aleea Stoenești, sat Valea Mărului, comuna Budeasa; Centru îngrjire copii sat Budeasa Mare, comuna Budeasa; Reabilitare centru cultural pentru școlari sat Valea Mărului, comuna Budeasa, județul Argeș

 • furnizare, montaj și PIF stație clorinare apă potabilă

 • furnizare, montaj și PIF stații pompare

 • furnizare țeavă PEHD

 • furnizare țeavă canalizare PVC

 • Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție al proiectului integrat: modernizare drumuri comunale, prima înființare rețea publică uzată; construcție centru after school și reabilitare cămin cultural, comuna Aninoasa, jd. Argeș

 • furnizare, montaj și PIF stații pompare evacuare ape uzate

 • furnizare, montaj și PIF sistem încălzire cu cazan pe combustibil solid inclusiv instalații sanitare

 • furnizare conductă PEHD

 • furnizare, montaj și PIF grupuri de pompare ape potabile

 • furnizare cișmele stradale și hidranți

 • furnizare rezervor înmagazinare apă Polstif

Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Turnu Măgurele

 • furnizare, montaj și PIF agregate preparare apă răcită P=160 kw, P=240 kw
 • furnizare, montaj și PIF cazane cu înaltă eficiență și arzătoare cu emisii reduse de noxe P=350 kw

Înființare centru sortare și ambalare ouă aparținând SC TONELI PACKING CENTER SRL în localitatea Costeșii din Vale, jud. Dâmbovița.

furnizare, montaj și PIF Rezervor metalic înmagazinare apă V=250 mc

Modec Business Center Pitesti

 • thumbs
 • furnizare, montaj și PIF ventilo-convectoare, chillere și sistem ventilație

 • furnizare, montaj și PIF sistem încălzire cu cazan pe combustibil solid, coșuri de fum inox, inclusiv instalații sanitare

 • furnizare, montaj și PIF cazane fontă 2×60 kw, arzătoare pe motorină

 • furnizare, montaj și PIF Chiller P=55kw

 • furnizare, montaj și PIF ventiloconvectoare necarcasate

 • furnizare, montaj și PIF stație tratare ape uzate 18 mc/zi

 • furnizare, montaj și PIF Grup Electrogen 110 kVA